SISSEJUHATUS TOIDUHÜGIEENI

Toiduhügieen on valdkond, kus loeb puhtus mitte värvid

Allikas: Kood 01

 

Tingituna faktist, et toiduhügieeni puhul on tegemist väga laia valdkonnaga on toiduhügieeni mõistet võimalik lahti kirjutada mitmel erineval moel, alljärgnevalt esitan kahte kirjanduses enam levinud selgitust:

  1. toiduhügieen hõlmab kõiki rakendatavaid meetmeid toidu ohutuse ja tarvitamiskõlblikkuse tagamiseks toidu tootmise, töötlemise, valmistamise, pakendamise, ladustamise, veo, turustamise, käsitsemise ja tarbijale müümise või muul viisil üleandmise etapis (Põllumajandusministeerium).
  2. toiduhügieen on kõik vajalikud tingimused ja abinõud ohutu, tervisliku, inimtoiduks kõlbliku toote valmistamiseks, säilitamiseks, turustamiseks ja tarbimiseks (Õpik "Toiduhügieen ja ohutus", 2004).

Lihtsustades kahte eeltoodut võib öelda, et toiduhügieen on toimingute kogum toidu ohutuse ja hügieeninõuetekohasuse  tagamiseks.

Ohutute ja tervislike toiduainete tootmine on viimaste aastate jooksul saanud võtmeteemaks kõikides EL liikmesriikides. Laienenud Euroopa toiduohutuse poliitika põhimõtteks on garanteerida tarbijale ohutu ja tervislik toit kogu toiduahela jooksul – farmist lauale. Tänapäeva toit ei tohi sisaldada ainult organismi elutegevuseks hädavajalikke n.ö. toitvaid aineid, vaid ka komponente, mis peavad kaitsma sööjat tõsiste krooniliste haiguste nagu südame-veresoonkonna haigused, vähktõbi, rasvumine jne. eest ning parandama üldist elukvaliteeti.

Viimasel aastakümnel ongi toiduteaduses ülikiirelt arenema hakanud suund, mis tegeleb funktsionaallisandite väljaselgitamisega, allikate otsimisega nende saamiseks, funktsionaallisandite ja tavatoidu komponentide vastasmõjude uurimisega ning funktsionaallisandite füsioloogilise toime mehhanismide väljaselgitamisega.

Lisaks eeltoodule on toiduhügieeni valdkonna väga oluliseks uurimisvaldkonnaks zoonootilised haigusetekitajad erinevat liiki toidutoormes, tootmiskeskkonnas ja toidus. Mikroobide arvukus tootes sõltub väga palju keskkonnast, kust toidutoore on saadud (algtootmise tasand), tootmishügieenist, mikroobide arvukusest toidutoormes, toodete pakendamisest ja säilitamise tingimustest jne.

Toiduhügieeni valdkond on suur ja lai, seda nii õppe- ja teadustöö kui argielu seisukohast.

 

Mati Roasto, 2010


<< tagasi / edasi >>