ENESEKONTROLLI TEST


1) Toiduhügieen on ……..

(Märgista õige vastus

a) elementaarse puhtuse tagamine e. üksnes koristamine ettevõttes

b) toimingute kogum toiduohutuse ja hügieeninõuetekohasuse tagamiseks

c) kuum- ja külmtöötlemisega mikroorganismide hävitamine


2) Kas toiduhügieen ja toiduainete kvaliteet on võrdväärsed terminid?

(Märgista õige vastus)

a) ei

b) jah


3) Toiduaineid käitlevad ettevõtted vastutavad nende poolt toodetava, ladustatava või müüdava toidu ja sööda ohutuse eest. Kas väide on õige või vale?

a) õige

b) vale


4) Toiduga seonduvad keemilised ohuallikad on:

(Märgista kaks õiget vastust)

a) ravimite jäägid toidus

b) bakterid toidus

c) juuksekarvad toidus

d) metallipuru toidus

e) pesu- ja desoainete jäägid toidus


5) Kellel lasub vastutus toiduohutuse tagamisel?

(Märgista õigeim vastus)

a) veterinaarinspektsioonil

b) veterinaaria- ja toidulaboril

c) HACCP meeskonna juhil

d) käitlemisettevõttel

e) järelvalveinstitutsioonil

f) ettevõtte juhtkonnal


6) Miks on tänapäeval toiduga ülekanduvaid haigusi rohkem?

(Märgista kaks õiget vastust)

a) inimesed puutuvad rohkem kokku elusloodusega

b) toimub intensiivne linnastumine

c) laboratoorne diagnostika on paranenud

d) suurtööstused ei suuda tagada toiduohutust


7) Kas enesekontrolli rakendamine toiduainete tööstustes on kohustuslik?      

a) jah

b) ei


8) Toidumürgistuste peamised põhjused on tingitud …..

(Märgista kaks õiget vastust)       

a) toiduseadusandluse puudulikkusest

b) toidu liigintensiivsest jahutamisest või kuumtöötlemisest

c) toidu ristsaastumisest pärast kuumtöötlemist

d) toidu mitteküllaldasest läbi kuumutamisest


9) Milline on parim joogivee ja toiduainete fekaalse saastatuse indikaator-organism?

a) E. coli

b) hallituseen perekonnast Penicillum


10) Märgi järgnevast loetelust käitlemisel ristsaastumist põhjustavad nähtused:

(Märgista kaks õiget vastust)

a) puhas taara

b) määrdunud riietus, kindad, põlled

c) hügieeniline üleriietus

d) ettevõtte juhtkond

e) toored toiduained


11) Ühekordseid kaitsekindaid kasutades ei ole vaja käsi pesta. Väide on ….

 a) õige

 b) vale


12) Käte haavandite ja väiksemate vigastuste korral peab toidukäitleja need kinni katma veekindla värvilise plaastriga. Väide on …..

 a) õige

 b) vale


13) Toiduhügieeni nõuetest peavad kinni pidama ……..

 a) ettevõtte töötajad, kes otseselt puutuvad kokku toiduga

 b) kõik ettevõtte töötajad


14) Toidu külmutamisel hävinevad bakterid täielikult. Väide on ……

 a) õige

 b) vale


15) Toidumürgistuste peamised põhjused on ….

(Märgista kaks õiget vastust)

 a) toidu mitteküllaldane kuumtöötlemine

 b) toidu liiga pikk külmutamine

 c) joogivee standardile vastav vesi

 d) ettevõtte juhtkond

 e) temperatuuri režiimidest mitte kinni pidamine


16) Kõige olulisemad toidupatogeenid on bakterid, mis enamasti põhjustavad ka toiduainete riknemist. Väide on …….

 a) õige

 b) vale


Vastuste lehel on sul võimalik tutvuda õigete ja valede vastustega


<< tagasi / edasi >>