Euroopa Liidus enim esinevad zoonoosid e. loomadelt inimestele ülekanduvad haigused vastavalt Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 2008. aasta zoonooside aruandele

Nagu joonisel näha on Euroopa Liidus kõige olulisemateks toidupatogeenideks termofiilsed kampülobakterid, sest nendest tingitud kampülobakterioosi juhtumeid esineb igal aastal ligikaudu 200 tuhat (190566). Suureks probleemiks on ka salmonellad (131466), jersiiniad (8346), verotsütotoksilised coli-bakterid (3159) ja Listeria monocytogenes (1381 haigusjuhtu).

Kõik joonisel kajastuvad toidupatogeenid omavad toidu- ja tootmishügieeni valdkonnas olulist tähtsust, mistõttu peab nii riiklik kontroll kui ka ettevõtete enesekontrolliprogrammide töökorraldus tagama, et nimetatud haigustekitajaid jõuaks toitu nii vähe kui võimalik.


<< tagasi / edasi >>