Tere tulemast toiduhügieeni põhitõdede algkursusele!

Õpiobjekti EESMÄRGIKS on anda ülevaade toiduhügieenist kui valdkonnast ja sellega seonduvatest terminitest.


ÕPIVÄLJUNDID

Õpiobjektiga põhjaliku tutvumise järel:

1. olete tutvunud toiduhügieenis enim kasutatavate mõistetega;

2. teate toiduhügieeni eesmärke ja ülesandeid;

3. teate bioloogilisi, keemilisi ja füüsikalisi toiduga seonduvaid ohte;

4. olete põhjalikult tutvunud isikliku hügieeni nõuetega;

 5. mõistate "põllult toidulauale" printsiipi.


Võtmesõnad: toiduhügieen ja -ohutus, bioloogilised ohud, keemilised ohud, füüsilised ohud, isiklik hügieen.

Õppeaine: VL.0404 Toiduhügieeni üldkursus (6,0 EAP)

Õpiobjekti teema: Toiduhügieen

Õpiobjekti maht: 0,5 EAP

Sihtrühm: Veterinaarmeditsiini V kursus ja toiduainete tehnoloogia eriala üliõpilased

Õpiobjekti raskusaste: madal kuni keskmine raskusaste


Õpijuhis: õpiobjekt on sissejuhatavaks materjaliks Toiduhügieeni üldkursuse üliõpilastele, mis aitab õppijatel aru saada valdkonnaga seonduvatest mõistetest ja põhiteemadest. Õpiobjekt on kasulikuks õppematerjaliks kõigile toidu tootjatele jatarbijatele ning aitab seeläbi kaasa rahvatervishoiu valdkonnale tervikuna. Õpiobjekt koosneb mitmetest peatükkidest, millest kõige olulisemaks tuleb pidada lugemismaterjali petaükki, mis käsitleb järgmisi teemasid:

Sissejuhatus;

Mõisted;

Toiduhügieeni eesmärgid ja ülesanded;

Toidu keemilised ohud;

Toidu füüsikalised ohud;

Isiklik hügieen

Lugemismaterjali on täiendatud asjakohase pildimaterjaliga, mis peaks lihtsustama materjali omandamist. Õpiobjekti autor on kasutanud lihtsustatud tekstimaterjali, mis peaks vältima materjali keerukuse ja raskesti omastamise.

Peatükkide ja alapeatükkide vahel navigeerimine on väga lihtne, sest iga lehekülje lõpuosas on võimalik liikuda kergelt tagasi või edasi.

Õpiobjekti läbitöötamise järel on võimalik kontrollida kas materjal on ka piisavalt omandatud, teostades enesekontrolli valikvastustega testiga. Juhul, kui test ei saa esimesel korral läbitud ei ole mõtet alla anda e. tuleb materjal veelkord põhjalikult läbi lugeda ja sooritada enesekontroll uuesti.

Kui tahad enda suhtes aus olla siis toimi testi sooritades järgnevalt:

1) Kopeeri test ja seejärel salvesta Word´i failina;

2) Lahenda test vastavalt juhisele;

3) Alles nüüd võid avada õigete vastustega õpiobjekti lehe;

4) Kontrolli kas sinu poolsed õiged vastused kattuvad õppejõu poolt kirjutatuga;

5) Kui oled testi edukalt läbinud võid ennast premeerida mõttega, et toiduhügieeni algteadmised on sul olemas.


Tehnilised nõuded õppija arvutile: Videofailide vaatamiseks peab olema arvutisse installeeritud Adobe Flash Player 10.2 versioon.

Õpiobjekti korrektne avamine on kontrollitud järgmiste brauseritega: Internet Explorer, Mozilla Firefox, SAFARI ja OPERA.

Tehniline teostus: kasutatud on Edicy ja iSpring Pro programmi.


TÄIENDAVAT INFOT Eesti Maaülikooli Toiduhügieeni osakonna kohta:

Toiduhügieeni ja -ohutuse õppeaineid loetakse Eesti Maaülikooli, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonnas.

Meie aadress: Kreutzwaldi 58A, Tartu linn, 51014

Kontakttelefon (Mati Roasto): 7 313 433

Asume siin:

Oleme koostanud mitmeid erialaseid raamatuid e. viited lisamaterjalidele

"Toiduhügieen ja ohutus", mille läbi lugemise järel on teil võimalik tutvuda ka teise eesti keelse toiduhügieeni valdkonna õpikuga. Head lugemist!

Allikas: Mati Roasto, 2008

Samade autorite poolt on välja antud ka teine toiduhügieeni alane õpik, mis kannab nimetust "Valdkondi toiduteaduses"


Allikas: Mati Roasto, 2008


 

Lugedes läbi ka selle õpiku, olete toiduhügieeni valdkonnaga põhjalikult tutvunud ja nüüd oleks vaja veel läbida Toidu- ja tootmishügieeni alane täiendõppekursus, mida antakse Eesti Maaülikooli Avatud Ülikooli kaudu.

http://avatudylikool.emu.ee/

 Õpiobjekti autor: Mati Roasto, DVM, PhD.

 Head õppimist!


Edasi >>