Tere tulemast toiduhügieeni põhitõdede algkursusele!

Õpiobjekti eesmärgiks on anda ülevaade toiduhügieenist kui valdkonnast ja sellega seonduvatest terminitest.


ÕPIVÄLJUNDID

Õpiobjektiga põhjaliku tutvumise järel:

1. olete tutvunud toiduhügieenis enim kasutatavate mõistetega;

2. teate toiduhügieeni eesmärke ja ülesandeid;

3. teate bioloogilisi, keemilisi ja füüsikalisi toiduohte;

4. olete tutvunud isikliku hügieeni nõuetega;

 5. mõistate "põllult/farmist toidulauale" printsiipi toiduohutuse tagamisel.


Võtmesõnad: toiduhügieen ja -ohutus, bioloogilised ohud, keemilised ohud, füüsikalised ohud, isiklik hügieen.

Õppeaine: VL.1166 Veterinaarse rahvatervise ja toiduhügieeni alused (4,0 EAP-d)

Õpiobjekti teema: Toiduhügieen

Õpiobjekti maht: 0,5 EAP

Sihtrühm: Veterinaarmeditsiini III kursuse üliõpilased

Õpiobjekti raskusaste: madal kuni keskmine raskusaste


Õpijuhis: õpiobjekt on sissejuhatavaks materjaliks õppeainsse "Veterinaarse rahvatervise ja toiduhügieeni alused", mis aitab õppijatel aru saada toiduhügieeni põhitõdetest. Õpiobjekt on kasulikuks õppematerjaliks kõigile toidu tootjatele ja tarbijatele ning aitab seeläbi kaasa rahvatervise tagamisele. Õpiobjekt koosneb erinevatest peatükkidest, millest kõige olulisemaks tuleb pidada lugemismaterjali petaükki, milles on esitatud:

Sissejuhatus;

Mõisted;

Toiduhügieeni eesmärgid ja ülesanded;

Toidu keemilised ohud;

Toidu füüsikalised ohud;

Isiklik hügieen

Lugemismaterjali on täiendatud asjakohase pildimaterjaliga, mis peaks lihtsustama tedamiste kinnistamist. Õpiobjekti autor on kasutanud lihtsustatud tekstimaterjali, mis peaks vältima materjali keerukuse ja raskesti omastamise.

Peatükkide ja alapeatükkide vahel navigeerimine on lihtne, sest iga lehekülje lõpuosas on võimalik liikuda vastavale lingile vajutades tagasi või edasi.

Õpiobjekti läbitöötamise järel on võimalik kontrollida kas materjal on õppija poolt piisavalt omandatud, teostades enesekontrolli valikvastustega testi. 

Kui tahad enda suhtes aus olla siis toimi testi sooritades järgnevalt:

1) Kopeeri test ja seejärel salvesta Word´i failina;

2) Lahenda test vastavalt juhisele;

3) Alles nüüd võid avada õigete vastustega õpiobjekti lehe;

4) Kontrolli kas sinu poolsed vastused kattuvad õppejõu poolt märgitud õigete vastustega;

5) Kui oled testi edukalt läbinud võid ennast premeerida mõttega, et toiduhügieeni algteadmised on sul olemas.


Tehnilised nõuded õppija arvutile: Videofailide vaatamiseks peab olema arvutisse installeeritud Adobe Flash Player 10.2 versioon.

Õpiobjekti korrektne avamine on kontrollitud järgmiste brauseritega: Internet Explorer, Mozilla Firefox, SAFARI ja OPERA.

Tehniline teostus: kasutatud on Edicy ja iSpring Pro programmi.


TÄIENDAVAT INFOT Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli kohta:

Toiduhügieeni ja -ohutuse õppeaineid loetakse Eesti Maaülikooli, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetoolis juba paarkümmend aastat.

Meie aadress: Kreutzwaldi 56/3, Tartu linn, 51006

Kontakttelefon (Mati Roasto): 7 313 433

Asume siin:

Oleme koostanud mitmeid erialaseid raamatuid e. viited lisamaterjalidele

"Toiduhügieen ja ohutus", mille läbi lugemise järel on teil võimalik tutvuda ka teise eesti keelse toiduhügieeni valdkonna õpikuga. Head lugemist!

Allikas: Mati Roasto, 2008
Samade autorite poolt on välja antud ka teine toiduhügieeni valdkondi käsitlev õpik, mis kannab nimetust "Valdkondi toiduteaduses"


Allikas: Mati Roasto, 2008


 

Lugedes läbi ka selle õpiku, olete toiduhügieeni valdkonnaga põhjalikult tutvunud ja nüüd oleks vaja veel läbida "Toidu tootmishügieeni" täiendõppekursus, mida antakse Eesti Maaülikooli Avatud Ülikooli kaudu.

http://avatudylikool.emu.ee/


Õpiobjekti autor: Mati Roasto, DVM, PhD. 

Head õppimist!


Edasi >>